• Die rol van die Hugenote-vrou 

      Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
      Address on the role of the Huguenot woman, delivered before a VLV (Vrouelandbouvereniging) meeting, 16 August 1939.